Natuurgeneeskundige
Praktijk
 
 

Reiki behandeling, Zwijndrecht

Chiryo betekent 'behandeling'. De Reikibehandeling wordt op een Reikitafel met kleren aan gegeven, kaarsjes aan en met een fijne achtergrondreikimuziek. Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht.
Voor de behandeling neem ik een korte anamnese af, bij afstandsbehandeling neem ik de anamnese door te telefoon af.
Bij de behandeling maak ik gebruik van de handchakra's die midden in mijn handpalm gelegen zijn. Elke handpositie heeft invloed op een of meerdere chakra's. Bijvoorbeeld de handpositie bij de ogen op het voorhoofdschakra en kruinchakra, bij de keel op het keelchakra enz. Ik houd elk positie ongeveer 5 minuten aan en ga zo door tot ik alle chakra's heb behandeld. Een volledige behandeling(voor en achterkant van het lichaam) duurt ongeveer iets langer dan 1 uur.

 

Iedereen kan met Reiki leren werken, mensen hebben het al in zich, het kan weer “wakker gemaakt” worden door ingewijd te worden in de methode door een Reikimaster. Inwijden wordt ook wel afstemmen genoemd. Bij onze geboorte staan we nog helemaal in contact met de universele levensenergie. Door onze opvoeding en ervaringen, raken we dit bewuste contact langzaam kwijt. De kanalen waardoor de levensenergie door ons lichaam en onze aura stroomt, slibben als het ware een beetje dicht. Bij een inwijding door een Reikimaster worden deze kanaaltjes weer geopend en word je weer in bewust contact met Reiki gebracht. Deze inwijdingen worden tijdens de cursussen gegeven. Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht.

 
De Reiki inwijdingscursussen worden verdeeld in drie graden:

Reiki 1
Je leert hoe je jezelf kunt behandelen. Daarnaast leer je ook hoe je andere mensen, dieren en planten kunt behandelen. Door het leggen van de handen op de ander fungeer je als doorgeefkanaal voor het doorgeven van universele levensenergie.

Bij de inwijding in de eerste graad Reiki worden de energiekanalen in het lichaam en de aura geopend en afgestemd op de Reiki-energie waardoor je hiermee kunt gaan werken.

Eerste inwijding is in eerste instantie voor jezelf. Zelfbehandelingen met Reiki 1 helpen je eigen leven onder de loep te nemen en te verbeteren wanneer dat nodig is. Daarnaast kun je ook andere mensen, dieren en planten behandelen.


Door de inwijding in Reiki 1, “herinnert” men weer de manier van het ontvangen van levensenergie. Zoals al eerder vermeld is op deze site, beschikt iedereen bij de geboorte over deze levensenergie, maar men raakt het vaak kwijt door opvoeding en ervaringen die men verder in het leven leert. Het afstemmen op deze levensenergie maakt dat vermogen in feite weer “wakker”.

Tijdens de cursus leer je het volgende:

- De Geschiedenis van Mikao Usui en Reiki

-Wat is Reiki en hoe werkt het?

- De vijf Reiki principes

- Demonstratie van een zelfbehandeling en om anderen

te behandelen.

- Wat zijn Chakra's?

- Meditatie oefeningen (Chakra en Grondingsmeditatie).

- Mogelijke extra Japanse Reiki Technieken

- Initiatie Reiki 1

Inwijding Reiki 1 is 50 euro

Reiki 2
Je leert behandelingen op afstand te geven, met behulp van drie symbolen en bijbehorende mantra’s. Ook kun je situaties in het verleden, heden en toekomst Reiki sturen. Reiki 2 geeft je de mogelijkheid om Reiki door tijd en ruimte te sturen. Handoplegging is dan niet noodzakelijk om de Reiki-energie te doen laten stromen.

Bij de tweede graad worden de mogelijkheden van het werken met Reiki fors uitgebreid doordat je gebruik leert maken van symbolen en mantra’s. Hiermee ben je in staat om Reiki op afstand te geven en in de tijd te werken. De symbolen geven je de mogelijkheid om bepaalde aspecten van de Reiki-energie aan te spreken en te versterken.

De tweede graad krijg je net als de eerste door een inwijding waarop ook weer een 21 daagse zuiveringsperiode volgt. Ook na het behalen van deze graad zullen er waarschijnlijk veranderingen optreden in jezelf en je leven. Traditioneel wordt gesteld dat je minstens drie maanden met Reiki I moet hebben gewerkt voor je toe bent aan de tweede graad. Omdat je lichaam en geest deze tijd nodig hebben om aan Reiki te wennen.

Tijdens de cursus leer je het volgende:

- Omschrijving en uitleg van de 3 symbolen

- Het op de juiste manier tekenen van de symbolen

- Demonstratie zelfbehandeling en oefenen inclusief werken met de symbolen

- Demonstratie hoe anderen te behandelen, plus oefenen, inclusief werken met de symbolen

- De vijf Reiki principes en de drie pijlers van Reiki

- Meerdere meditatie oefeningen om vóór een behandeling toe te passen

- Mogelijke extra Japanse Reiki technieken

-Initiatie Reiki 2

Inwijding Reiki 2 is 100 euro

Reiki 3
Bij Reiki 3 word je opgeleid tot Reikimaster en je energie-level verdiept zich voor jezelf. Na deze inwijding ben je in staat om zelf Reiki-cursussen te geven en dus anderen in te wijden in Reiki.

De derde en hoogste graad binnen Reiki is de graad van Reiki Master. Bij de inwijding in de derde
graad ontvang je het vierde Reiki symbool en ben je in staat om anderen in te wijden in Reiki.

Tijdens de cursus leer je het volgende:

  • - Reiki 3 informatie en uitleg vierde symbool
  • - Meerdere meditatie oefeningen om voor een behandeling toe te passen.
  • - Het op de juiste manier tekenen van de symbolen
  • - Oefenen in het geven van initiaties
  • - Uitleg hoe geef je een cursus?
  • - Initiatie Reiki 3


Inwijding Reiki 3 is 150 euro

Op elke inwijding in een bepaalde graad volgt weer een 21 daagse zuiveringsperiode, omdat de frequentie van je energie weer verhoogd is waardoor weer nieuwe blokkades zijn losgekomen. De losgemaakte blokkades kunnen oude pijn en verdriet naar boven brengen waardoor je je rottig voelt en waardoor je allerlei lichamelijke klachten kunt krijgen. Zo kun je last krijgen van hoofdpijn, maagpijn of slapeloosheid. Er kunnen ook allerlei ziektes de kop opsteken. Zo kun je griep of verkoudheid krijgen, diarree of braakneigingen. Het zuiveringsproces in het lichaam vindt dan letterlijk plaats. De zuiveringsperiode begint vaak al enkele dagen voor de inwijding en duurt zoals gezegd 21 dagen.
Na de zuiveringsperiode is je lichaam waarschijnlijk een stuk fitter en gezonder dan daarvoor. Gebruik de zuiveringsperiode om veel aandacht aan jezelf te geven door zelfbehandeling en door naar je lichaam te luisteren.

Om deze reden is het verstandig een periode van enkele maanden te laten zitten tussen de inwijdingen in de opeenvolgende graden.

Bij iedere cursus hoort een terugkom ochtend of avond welke een maand later gehouden zal worden. Tijdens deze ochtend of avond kunnen allerlei onderwerpen en vragen behandeld worden. Deelname is vrijwillig en het is de bedoeling dat de cursisten zelf aangeven of er behoefte is aan deze terugkomdag. De begeleiding houdt niet op na de cursusdag, ook daarna kunnen er vragen gesteld worden, telefonisch of via e-mail. Zwijndrecht Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht. Het is aan te raden om makkelijke warme kleding te dragen en sloffen of dikke sokken mee te nemen.

Wilt u liever de inwijding in uw eigen huis ontvangen, dit is geen enkel probleem!

Reiki Terugkomdagen

Ik bied de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘terugkomdagen’ om zo contact te houden met mede cursisten en mensen te leren kennen die op een ander tijdstip een Reiki cursus hebben gevolgd. Zo heeft men de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te praten met mensen die al een cursus voor een volgende graad hebben gedaan. Op zulke terugkomdagen worden Reiki-behandelingen uitgewisseld en onderwerpen besproken die de cursusstof verdiepen zoals “de ethiek van Reiki” of het combineren van Reiki met edelstenen of massage. Veel cursisten stellen het op prijs als hun Reiki Master dit soort dagen als extra service aanbiedt. Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht.

Reiki als Spirituele pad

Link naar 'Zelfverwerkelijking.docx'

De drie graden staan ook voor verschillende ontwikkelingsfases op je weg door Reiki. Behalve een geneeswijze is Reiki namelijk ook een weg naar zelfverwerkelijking en bovenal een spirituele levensweg waarbij je steeds meer en beter in contact komt met de kosmische bron van levensenergie in jezelf, en daardoor ook in anderen. Reiki is in de Boeddhistische traditie een pad naar de Verlichting, naar God, Godin of naar de Kosmos. Een pad dat voor iedereen beschikbaar is ongeacht religie, afkomst of opleiding. Een pad waarop je dagelijks nieuwe wonderen mag aanschouwen. Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht.

Zelfverwerkelijking is een spiritueel proces dat zich binnen in de mens afspeelt
en geen directe betrokkenheid heeft op de wereld.Doen wat je roeping is, werkelijk jezelf zijn, leven vanuit je hart,
vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, het (je) realiseren van wie of wat je in wezen zelf bent.
Zelfverwerkelijking kun je versnellen
door bijvoorbeeld Heling, Reiki of Meditatie te beoefenen.

Reiki voor kinderen en baby's

Reiki kan bij iedere eenvoudige klacht van het kind worden toegepast, ook bij ernstige ziekten kan Reiki de genezing met succes ondersteunen(altijd naast de reguliere behandeling gebruiken uiteraard!!). Reiki heeft altijd een positieve, genezing bevorderende en kalmerende werking. Reiki is niet alleen een geneesmethode, het is ook een bijzondere vorm van liefde die wordt overgedragen. Als hulp bij het inslapen kan Reiki heel goed werken. Je kunt Reiki bij kinderen ook op afstand toepassen, bij mentaal emotionele problemen(denken/voelen, concentratie) en psychische problemen(zoals: onrust, angst en bedplassen). Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht.

Reiki voor Dieren

We weten niet wat een dier bij een Reiki behandeling voelt, maar we merken wel dat het veel rustiger wordt, dat iets zich in hem ontspant en losser wordt. Het verloop van een behandeling bij een dier is net zo als bij een mens.

Reiki voor Planten

Het lijkt alsof planten Reiki niet anders opnemen dan wij mensen. Hun reactie blijkt in een gezonde krachtige groei, veel bloemen en een vaak meer dan gemiddelde levensduur.

Reiki Pijnbehandeling

Ik adviseer bij pijn of klachten altijd eerst een dokter te raadplegen.

Pijnbehandeling werkt vaak beter als ik van te voren vaststel waar ik de Reiki energie voor stuurt. Bij pijn dat nodig is als aanvulling op genezing vraag ik om verlichting van de pijn. Als de pijn nodig is om bewust te worden van het feit dat iemand naar de dokter zou moeten gaan, dan blijft de pijn aanwezig. Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht.

Reiki Technieken

Byosen Reikan Ho(scanning) is een methode om onevenwichtigheden met de handen te voelen, dit wordt in het begin van een behandeling toegepast.

Nentatsu Hois een methode van het versturen van gedachten of wens, om de geest te herprogrammeren. Het is een techniek om met de hulp van Reiki een boodschap te laten doordringen in het onderbewustzijn. Zoals bijvoorbeeld: slechte gewoonte beëindigen, ziekte overwinnen, bepaalt doel bereiken, iets anders realiseren wat voor jou belangrijk is.

Tanden Chiryo Hois een methode om het lichaam te ontgiften. Toxinen(vergif) kunnen zijn fysiek: kiemen, vergif, gassen, scheikundige stoffen, maar ook mentaal: toxische gedachten, depressies, oude gewoonten, negatieve emoties(zorgen, boosheid en verdriet).

Heso Chiryo Hois een methode van healing via de navel. Healing van alle ziekten.

Jyoshin Koki Hois een methode voor healing met de adem. Dit is een bijzonder bruikbare methode als je bijvoorbeeld met zware verbrandingen te maken hebt of wanneer je met cliënten werkt die je om één of andere reden niet kunt aanraken.

Gyoshi Hois een methode voor healing met de ogen. Met deze techniek kun je healing door de ogen sturen en is eveneens een bruikbare techniek bij cliënten met verbrandingen of wanneer iemand om één of andere reden niet kan worden aangeraakt.

Reiki Symbolen

Reiki symbolen kunnen worden geladen met de kracht van intentie. De symbolen geven niet een nieuwe of andere energie, maar het is een manier om de Reiki energie te focussen en om te werken met verschillende ‘frequenties’ van de Reiki energie voor verschillende doeleinden.

Het eerste Reiki Symboolis het krachtsymbool. Wordt gebruikt om de energiestroom te bevorderen en Reiki energie te versterken, spullen op te laden met Reiki energie, voor het versterken en focussen van de energie op één behandelde plek, versterkt de kracht van de andere symbolen, ruimtes zuiveren van negatieve energie, helpt bij herstel van lichamelijk letsel, vermindert de pijn bij ziekte of lichamelijk letsel, helpt nerveuze, snel geïrriteerde mensen te kalmeren.

Het tweede Reiki Symboolis een emotioneel symbool. Wordt gebruikt bij het behandelen van verslavingen en negatieve gewoonten, voor het oplossen van woede, angst, verdriet en emotionele trauma’s, behandelen van emotionele problemen, negatieve emoties en negatieve gedachten, wordt gebruikt als bescherming tegen negatieve energie en entiteiten, het werkt op het onderbewustzijn, brengt de rechter- en linkerhersenhelft in balans, om het geheugen op te frissen en te verbeteren, bij hoofdpijn, programmeren van gewenste gewoonten, helpt bij het verbeteren van menselijke relaties, ondersteunt het herstel van de psychisch emotionele balans. Het eerste en het tweede symbool kunnen samen gebruikt worden voor psychische stabiliteit en bescherming.

Het derde Reiki Symbool Door het gebruik van dit symbool worden afstand, tijd en ruimte teniet gedaan. Je komt in contact met stilte en vrede, je kunt anderen op afstand behandelen, je kunt problemen uit het verleden oplossen, je kunt uitdagingen in de toekomst energie geven. Het verbindt je met het wezen van de persoon die je wilt behandelen, voorbij ruimte en tijd, het brengt diepe genezing en transformatie door resonantie met het bewustzijn van het wezen waarmee je je verbindt.

Reiki en geld!

Deze twee gaan eigenlijk heel moeilijk samen, het is moeilijk om voor z'on liefdevolle energie geld te vragen.

Eerst een stukje geschiedenis over Usui, hoe hij dat deed:
Usui gaf Reiki gratis aan armen en bedelaars. Hij genas ze en ze konden een gewoon leven in de maatschappij opbouwen. Na een bepaalde periode stonden dezelfde mensen weer voor hem. Ze hadden weinig of niets met hun genezing gedaan en hun leven voortgezet zoals het was. Daarom besloot Usui niet langer gratis Reiki weg te geven, want zo zei hij, wat men gratis kan krijgen, wordt niet gewaardeerd.

Ik vind dat Reiki energie er voor iedereen moet zijn, arm of rijk, en door de gedachte dat ik zoveel mogelijk Reiki energie wil/mag/kan doorgeven heb ik besloten om voor alle Reiki bahandelingen een vrijwillige bijdrage te vragen. Dus mijn klanten mogen zelf kijken wat ze kwijt kunnen.