Oosterse Geneeskunde

Massage, Reiki, Acupunctuur en Kruiden
Natuurgeneeskundige Praktijk Transformatie

Acupuctuur

Acupunctuur is een goede manier om Qi in het lichaam te versterken, te sederen en met elkaar in balans te brengen. Acupunctuur stimuleert het zelf genezend vermogen van lichaam en geest.

Door een naaldje op een bepaalde acupunctuurpunt te zetten, wordt een bepaalde vorm van Qi in het lichaam geprikkeld om zichzelf te genezen.

Behandeling:

Door een anamnese, tong-, en polsdiagnose en een zo nodige aanvullende meridiaan palpatie, ben ik in staat om een analyse te maken en een TCM diagnose te stellen. Daarna stel ik een behandelplan voor. De behandeling kan bestaan uit: voedingsadviezen volgens de 5 Elementenleer, kruidengeneeskunde volgens de Chinese pathologie, Moxa therapie, Gua Sha therapie, acupunctuur, eventueel aangevuld met massage methodieken.

 

Shen:

Shen is het innerlijke licht van een persoon dat uit Jing en Qi wordt gevormd. Binnen de TCM is Shen de meest verfijnde soort energie, die zich uit in emoties, bewustzijn en innerlijke wijsheid. Deze energie huist in het Hart en komt tot uitdrukking in liefde, vriendelijkheid, acceptatie, creativiteit, inlevingsvermogen en tolerantie.

Jing:

'Jing' uit het Chinees wordt meestal vertaald als 'essentie'. Deze vormt de prenatale Jing of de postnatale Jing. De prenatale Jing is de energie die je ontvangt als je

geboren wordt. De postnatale Jing is de energie die je uit de voeding en zuurstof haalt.

De kwaliteit van het Jing die je mee krijgt bij je geboorte wordt bepaald door de kwaliteit van het Jing van je ouders op het moment van de conceptie. De hoeveelheid en de kwaliteit van prenatale Jing kun je niet beïnvloeden, wel kun je het postnatale Jing verder aanvullen door het volgen van de juiste leefregels: goede voeding, balans tussen rust en activiteit, zuivere lucht en emotionele stabiliteit. Door je Jing dagelijks aan te vullen blijf je langer gezond en vitaal.

Yin en Yang:

In de TCM is alles in het leven en in het lichaam verbonden met Yin en Yang. Gezondheid wordt gezien als het evenwicht tussen Yin en Yang. Ook de fysiologie, pathologie, diagnostiek en behandeling binnen de TCM vinden haar oorsprong in de basistheorie van Yin en Yang.

Yin staat voor alles dat naar beneden en naar binnen gaat: koude, materie, rust, vocht, duisternis.

Yang staat voor alles dat stijgt en naar buiten beweegt: warmte, licht, activiteit, zon.

In de natuur is de verhouding tussen Yin en Yang duidelijk waar te nemen: na de nacht komt de dag, na droogte is er regen nodig, na inspanning is er rust nodig, als het warm is er iets kouds nodig, na drukte is er stilte nodig. De intuïtieve zoektocht naar balans houdt de mens gezond, maar dit kan ook verstoord raken.

Qi

Qi is de allesomvattende levensenergie, de oorsprong van al het leven en de kracht achter alle lichaamsprocessen. Bij een Qi tekort moet de opgebruikte Qi aangevuld worden, bij een geblokkeerde Qi moet deze in beweging gebracht worden. Qi maakt je gezond, actief en sterk. Alles wat Qi heeft leeft.